Tässä on video- ja harjoituslinkkejä lukion lyhyen matematiikan kolmanteen kurssiin (MAB3):

Aihepiirinä potenssiyhtälöt, suorat ja lineaarinen funktio.

Materiaalin avulla on helppo myös opiskella ja kerrata itsenäisesti.Suoran kulmakerroin
Videolla käydään läpi miten suoran kulmakerroin määritetään xy-koordinaatistoon piirretystä suorasta.
Kesto: 2 min 22 s
Lähde: Youtube, Sauli Hartikainen
www.youtube.com/embed/a6RrIcXDjWc?list=UUMGVU-emrBgMFfQPmaH4ugQSuoran yhtälön muodostaminen
Videolla harjoitellaan suoran yhtälön ratkaistun muodon muodostamista xy-koordinaatistoon piirretystä suorasta.
Kesto: 3 min 4 s
Lähde: Youtube: Sauli Hartikainen
www.youtube.com/embed/-RCVGkfoufQ?list=UUMGVU-emrBgMFfQPmaH4ugQLineaarisen funktion piirtäminen
Videolla esitetään miten piirrytään suora xy-koordinaatistoon laskemalla muuttujien x ja y arvoja taulukkoon.
Kesto: 2 min 54 s
Lähde: Youtube, Sauli Hartikainen
www.youtube.com/embed/nXxX2aYP_cU?list=UUMGVU-emrBgMFfQPmaH4ugQLineaarisen funktion nollakohdat
Videolla tarkastellaan ensin funktion nollakohtia kuvaajasta xy-koordinaatistossa. Videon lopussa nollakohdat määritetään algebrallisesti merkitsemällä funktio nollaksi.
Kesto: 2 min 26 s
Lähde:Youtube, Sauli Hartikainen
www.youtube.com/embed/7M-lWC6OuB8?list=UUMGVU-emrBgMFfQPmaH4ugQLineaarisen funktion kuvaaja
Videolla tutkitaan kuuluuko jokin piste suoralle vai ei. Ensin tilannetta tarkastellaan xy-koordinaatistossa ja lopuksi tehdään sama sijoittamalla tutkittava piste suoran yhtälöön ja tulkitaan lopputulos.
Kesto: 3 min 3 s
Lähde: Youtube, Sauli Hartikainen
www.youtube.com/embed/C82PXLKPPIE?list=UUMGVU-emrBgMFfQPmaH4ugQSuoran piirtäminen koordinaatistoon
Videolla käydään läpi suoran piirtäminen xy-koordinaatistoon sekä taulukoimalla x:n ja y:n arvoja että käyttämällä apuna kulmakerrointa ja y-akselin leikkauspistettä.
Kesto: 5 min 48 s
Lähde: Youtube, opetustv
www.youtube.com/embed/AdqE_-jkyMQ


Suoran yhtälö
suoranyhtälö.jpg
Harjoituksia suoran yhtälöön
Monipuolisesti harjoituksia liittyen suoran yhtälöön.
Lähde: Maarit Savolainen 2002-2007
http://www.openmatikka.fi/mennaansuoraan/


Potenssiyhtälöt
Potenssiyhtälön ratkaiseminen
Sivu pitää sisällään muutaman tehtävän potenssiyhtälön ratkaisemisesta.
Lähde: opettajatv.yle.fi
http://opettajatv.yle.fi/themes/opettaja/quiz.php?q=3251